Het lidgeld


Gelieve in december je lidmaatschap KLS en je vergunning Cycling Vlaanderen te vernieuwen !

Wie graag bij onze club aansluit kan dit door:

- een wielertoeristische vergunning Cycling Vlaanderen (individueel € 33 of familiaal € 43) aan te vragen, bij voorkeur via de secretaris van onze club. ( zie rubriek:documenten)

- het betalen van het lidgeld KLS ten bedrage van € 36 bij de penningmeester van onze club. ( zie rubriek: documenten)


Elke vergunninghouder is dan via Cycling Vlaanderen gratis verzekerd bij ongevallen, 24u op 24 u , 7 dagen op 7 en geniet tevens van gratis pechbijstand bij materiaalpech.( zie rubriek:documenten)
De vergaderingen gaan door elke eerste maandag van de maand in het clublokaal
Onder de Toren, Aarschotseteenweg 531 te 3012 Wilsele-Putkapel...Tel.: 016/44 43 61


>