De wielermaatschappij “ Louvain Sportif ” ( L.S.) werd voorlopig gesticht op 8 oktober 1910, en definitief erkend op 16 januari 1911, niettegenstaande er al een legertje wielerverenigingen actief waren in het Leuvense zoals Veloce Sport, Royale Union Velocipédique ,Stoempersclub e.a.
De maatschappij telde 22 leden, waarvan de meeste bestuurders waren van de velodroom in de Platte-Lostraat te Kessel-Lo.
Louvain Sportif lijfde verschillende wielrenners in en was zo een waardige tegenstander van de Stoempers.

Tijdens de eerste wereldoorlog 14-18 en later organiseerde L.S. bals en feesten waarvan de opbrengst ging naar de Belgische krijgsgevangenen en andere liefdadigheidsinstellingen.
In 1927 bouwden enkele van onze bestuurders een velodroom, die “ Louvain Sportif ” werd genoemd op terreinen aan de Parkpoort te Leuven.In 1928 werd deze echter al gesloopt om plaats te maken voor de bouw van de bekende Philipsfabrieken, een plaats die nu een volledige administratieve site is geworden.
Omstreeks de jaren 1935 koos L.S. voor het wielertoerisme en waren er geen renners meer. In 1936 werd L.S. koninklijk en droeg vanaf dan de naam “ Royal Louvain Sportif ”, vandaag genaamd: Koninklijk Leuven Sportief (K.L.S.).
Tijdens de tweede wereldoorlog was het zeer matig gesteld met de activiteiten gezien er verschillende leden hun legerdienst diende te vervullen en krijgsgevangen werden genomen.

In 1946 hernam de club terug de wielertoeristische activiteiten en richtte de eerste bijeenkomst in van de Brabantse afdeling welke plaats vond aan de Zoete waters in Oud-Heverlee. De club bestond uit meer dan 100 leden.
In de jaren 1950-1960 zorgt de opkomst van de kleine moto voor een dipje in de werking van de club en verlopen de activiteiten vrij kalm. Een kleine kern trok zich op aan haar voorzitter Henri Jacobs.
In 1960 wordt Paul Jacobs, zoon van Henri Jacobs, de nieuwe voorzitter en er volgt een nieuwe bloeiperiode voor K.L.S.
Frans Delfosse is er de bezieler van en Guillaume Toremans en Maurice Delfosse zorgen voor de wielertoeristische prestaties.
Ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van K.L.S. in 1961 richt de club de Nationale Bijeenkomst in voor wielertoeristen. Leuven is dan de ontmoetingsplaats voor alle Belgische wielertoeristen. Dat jaar werd ook deelgenomen aan het audaxbrevet Parijs – Brest – Parijs over 1.200 km. G. Toremans en M. Delfosse zijn de gelukten van K.L.S.

Het jaar nadien volgt de 1.000 km van België en in 1963 deelname aan Parijs – Nice over 1.000 km. G. Toremans en M. Delfosse zijn de eerste K.L.S-ers die de Gouden Arend, de grootste wielertoeristische onderscheiding behalen. Voor deze onderscheiding dient men te slagen in de audaxbrevetten van 200 km, 300 km, 400 km, 600 km, 2 x 1.000 km en éénmaal Parijs – Brest – Parijs.
Vanaf dan gaat het steeds beter en beter met K.L.S. en de wielertoeristische activiteiten stapelen zich op. In de jaren 60 stonden op de Nationale Wielertoeristenkalender hooguit een 50-tal brevetten geprogrammeerd verspreid over gans België, terwijl er vandaag meer dan duizend proeven opgenomen zijn in de Nationale kalender. Ook de toename van het aantal clubs was gestaag.
In 1966 waren er 35 clubs en in 1975 waren er dat al een 245-tal.
Vanaf 1966 is alles in een stroomversnelling gekomen wat betreft de deelname aan brevetten van bevriende clubs. Ook de deelname aan buitenlandse brevetten nam toe, waaronder Parijs-Brest-Parijs 1966 met 7 clubleden.
K.L.S. werd ook actief in het organiseren van dergelijke uitstappen, met in 1964 de eerste officiële organisatie, zijnde het 500 km brevet dat gereden werd in 2 dagen. Ook in 1965, 1967, 1969, 1971, 1975, 1977, 1979 en 1983 werd die tocht georganiseerd.

Andere organisaties zoals het brevet van 50 km, 100 km, Meensel – Binche – Meensel, brevet P. en H. Jacobs, Herdenkingsrit, audaxbrevet 600 km Leuven – Cap Gris Nez – Leuven, Leuven – Hamoir – Leuven 226 km, Leuven – Yvoir – Leuven 220 km, de audaxbrevetten van 200 km, 300 km en 400 km zullen eveneens volgen, waarvan er enkele jaarlijks worden ingericht.
In 1971 wanneer wij onze 60ste verjaardag vieren, tellen wij 200 leden. Dat jaar organiseren wij opnieuw op 26 en 27 juni de Nationale Bijeenkomst voor wielertoeristen.

Op 21 juli 1972 ontvalt ons voorzitter Paul Jacobs. Frans Delfosse, steeds zeer actief geweest in de club, aanvaardt de zware taak om zijn opvolging op zich te nemen. De toekomst wijst uit dat hij die taak gedurende 20 jaar met brio heeft vervuld. Het is onder zijn impuls dat K.L.S. zich heeft opgewerkt tot de belangrijkste club van Brabant. Hij was de drijvende kracht welke onze leden stuurde naar deelnamen aan de audaxbrevetten en buitenlandse organisaties. Er werd deelgenomen aan de langeafstandsbrevetten ( audax) van 200 km, 300 km, 400 km, 600 km, 1.000 km en Parijs – Brest – Parijs 1.200 km, 1.000 km te Marseille, 1.000 km Parijs-Nice. En dit gedurende vele jaren.
Buitenlandse brevetten ontbraken niet op het programma van K.L.S. Zelfs de vermaarde bergbrevetten zoals het Alpenbrevet ( met de col du Croix de Fer, col du Télégraphe, col du Galibier), het Pyreneeënbrevet Pau – Luchon ( met de Aubisque, Tourmalet, de Aspin en de Peyresourde) het Vogezenbrevet, Les Montagnes de Reims, Les Ardennes Françaises Vouziers, e.A gingen onder de wielen van de K.L.S-ers. In vele van deze brevetten behaalde de club succes als grootste buitenlandse club.
Dat K.L.S. goede wielertoeristen heeft bewijst het aantal deelnemingen aan de audaxbrevetten van 1.000 km en Parijs – Brest – Parijs 1.200 km (P-B-P.):

 • 1961: P-B-P: 2 deelnemers,
 • 1962: Parijs – Nice: 2 deelnemers,
 • 1963: 1000 km van België 2 deelnemers,
 • 1966: P-B-P: 7 deelnemers,
 • 1968: Parijs-Nice: 9 deelnemers,
 • 1971: P-B-P: 10 deelnemers,
 • 1972: 1.000 km van België 12 deelnemers,
 • 1973:1.000 km te Marseille 7 deelnemers,
 • 1974: 1.000 km te Linden 21 deelnemers,
 • 1975: 1.000 km te Berlaar 7 deelnemers,
 • 1976: P-B-P. 12 deelnemers,
 • 1977: 1.000 km Brussel 10 deelnemers,
 • 1978: 1.000 km Beverlo 8 deelnemers,
 • 1980: 1.200 km te Linden 6 deelnemers,
 • 1981: P-B-P: 12 deelnemers,
 • 1984: 1.200 km van Leuven 7 deelnemers,
 • 1985: 1.000 km van Leuven 8 deelnemers,
 • 1990: 1.000 km van Leuven 13 deelnemers,
 • 1991: P-B-P: 5 deelnemers.

Door 58 leden werd er deelgenomen aan 207 van deze brevetten, met als uitblinker Eddy Schoonjans die maar liefst 26 dergelijke brevetten heeft gereden, waaronder 8 x Parijs – Brest – Parijs. Bij deze opsomming hebben nog geen gewag gemaakt van de deelnames aan de andere audaxbrevetten van 200, 300, 400 en 600 km, waar K.L.S. ook steeds met grote aantallen leden aanwezig was.
Halverwege de jaren ‘80 was het wielertoerisme zo populair dat de wetgever bekommerd was om de veiligheid van de wielertoeristen en de orde op de weg, dat er voor de geleide proeven regels werden opgelegd. Het was inderdaad zou dat bij de geleide proeven er meer dan 200 deelnemers waren die dan ook voor problemen zorgden op de weg. Daarom heeft de wetgever het K.B. van 1 december 1975 aangepast en art 43 bis opgesteld welke verplichtingen oplegde aan groepen fietsers van 15 tot 150 personen. Deze regels konden door vele organisatoren niet in de praktijk gebracht worden en stilaan werden de geleide proeven afgebouwd. Zo is het wielertoerisme de laatste decennia sterk geëvolueerd van verplaatsingen en proeven in groepsverband naar meer individueel of in kleine groepjes betwiste tochten. Dit veronderstelt dat de organiserende clubs zorgen voor afpijling van het traject en anderzijds dat de deelnemers meer vrijheid, maar ook meer verantwoordelijkheid aan de dag moeten leggen op het vlak van het respecteren van de verkeersreglementen.

In 1981 vieren wij onze 70ste verjaardag en worden voor die gelegenheid ontvangen op het stadhuis van Leuven. Wij tellen 71 B.W.B. – laureaten op het einde van het seizoen en 10 leden behalen een Gouden Arend, 4 leden de Zilveren Arend en 2 leden het Gouden Wiel.

In 1984 organiseren wij voor het eerst in ons bestaan een audaxbrevet van 1.200 km. Gedurende 4 dagen worden vanuit de universiteitsstad 50 wielertoeristen de baan opgestuurd, perfect begeleid en verzorgd. Het parcours verliep bijna uitsluitend over Belgische wegen. Het daaropvolgend jaar werd het audaxbrevet van 1.000 km georganiseerd naar de Vogezen ( St Dié).

In 1986 viert K.L.S. haar 75-jarig bestaan en wordt er voor de derde maal een audaxbrevet van 1.000 km georganiseerd, opnieuw naar de Vogezen met als keerpunt Epinal.Tevens werd de Provinciale Bijeenkomst ingericht met meer dan 500 deelnemers. Aan de 10de uitgave van de klassieker der audaxbrevetten Parijs – Brest – Parijs 1.200 km werd deelgenomen door 5 K.L.S.-ers. In 1990, op de vooravond van de 80ste verjaardag wordt voor de 4de maal een 1.000 km brevet ingericht.
Op 18 mei 1992 overlijdt op 82- jarige leeftijd en na een langdurige ziekteperiode onze voorzitter Frans Delfosse. Gedurende 20 jaar stond hij aan het hoofd van K.L.S. dat hem nauw aan het hart lag en hem ook veel voldoening geschonken heeft door de prestaties van zijn leden in wiens midden hij steeds te vinden was. Wij verliezen een groot voorzitter en vooral een goede vriend.

In augustus 1992 organiseren wij met standplaats Bütgenbach andermaal een 1.000 km brevet. In het najaar van 1992 wordt Jos Tollet aangesteld als nieuwe voorzitter, taak die hij al tijdens de ziekteperiode van zijn voorganger had waargenomen. Samen met een vernieuwde, jonge en dynamische bestuursploeg rust op hem de zware opdracht om K.L.S. verder te doen bloeien en groeien.

In 1995, wanneer de Vlaams-Brabantse Afdeling van de K.B.W.B. een oproep doet naar de Vlaams-Brabantse clubs toe om in 1996 de Nationale Bijeenkomst voor wielertoeristen te organiseren, was K.L.S. bereid deze oproep te beantwoorden en stelde zich kandidaat voor deze organisatie. Gezien de ervaring die de club had met het organiseren van grote brevetten, werd de organisatie aan onze club toevertrouwd.

De Nationale Bijeenkomst in 1996 werd een succes dankzij de steun van de Stad Leuven, de provincie Vlaams-Brabant en talrijke andere sponsors en ten slotte ook door de inspanningen van al onze leden. Om en bij de 4.000 wielertoeristen hebben in juni 1996 deelgenomen aan deze happening. Bij het begin het seizoen 1996 werd echter een zwarte bladzijde geschreven door het plotse heengaan van ons lid en sponsor François Van Meerbeek op de nog jonge leeftijd van 44 jaar, dit tijdens het beoefenen van zijn geliefkoosde sport en temidden van zijn vrienden die lijdzaam moesten toezien hoe François ons verliet.

Na de Nationale Bijeenkomst, nu Belgian Cycling Happening genoemd, bleef de club niet onbetuigd bij het organiseren van activiteiten en deelnames aan brevetten. Zo worden jaarlijks de traditionele brevetten georganiseerd, zijnde: Rally Pie de Nijper, Haasrode – Hoei – Haasrode, Memorial Van Meerbeek , Herdenkingsrit en een Nationaal brevet. Onze leden schuimen het ganse land af,van Oost naar West, van Noord naar Zuid, voor het rijden van proeven georganiseerd door andere wielertoeristenclubs.

Buiten het deelnemen aan rally’s organiseert de club jaarlijks ook:
 • - Sinterklaasfeest voor de kinderen en kleinkinderen van onze leden en dit onafgebroken sinds 1969.
 • - Kaas- en wijnavond
 • - Wandeltocht
 • - Toeristische uitstap.

Koninklijk Leuven Sportief mag dan 100 jaar zijn, EEN EEUW OUD, MAAR SPRINGLEVEND, zoals de spreuk van de Stad Leuven.
Bijzondere onderscheidingen behaald door onze leden:
 • 207 deelnames aan 1.000km brevetten en/of Parijs – Brest – Parijs, door 58 verschillende leden.
 • 1 Gouden Leeuw
 • 3 Gouden Palmen behaald door 2 leden
 • 113 Gouden wielen behaald door 46 leden
 • 92 Zilveren arenden behaald door 35 leden
 • 50 Gouden arenden behaald door 30 leden ( Schoonjans Eddy: 8 stuks, Louis Hennes: 5 stuks, M. Nuyts: 4 stuks, Roger Janssens: 3 stuks)