Welkom op de website van Koninklijk Leuven Sportief


🚴 🚴 🚴 Sluit aan op onze zondagse ochtendritten! 🚴 🚴

Koninklijk Leuven Sportief , afgekort K.L.S. , is een wielertoeristische vereniging die het recreatieve van de wielersport indachtig is.
K.L.S. is aangesloten bij de K.B.W.B. , afdeling Cycling Vlaanderen onder nummer 10000188.

Tijdens het wielertoeristisch seizoen, dat begint de eerste zaterdag van februari en eindigt omstreeks half oktober wordt er deelgenomen aan verscheidene cyclo-proeven ingericht door bevriende wielertoeristische club.
Deze proeven worden hoofdzakelijk gereden op zaterdag.
Op de zondagen is het gebruikelijk dat K.L.S. zelf uitstappen organiseert in clubverband.

K.L.S. organiseert het brevet 'Rally De Seppe' over een afstand van 75 km
en op 1 mei de classic Haasrode - Hoei - Haasrode welke kan verreden over een afstand van 65 , 90 , 130 of 155 km. Deze brevetten zijn opgenomen in de officiële kalender van Cycling Vlaanderen zodat hier alle wielertoeristen kunnen aan deelnemen.

Jaarlijks wordt er een feestmaal gehouden voor onze leden mits een kleine bijdrage.

Als basisuitrusting kan er overgegaan worden tot de aankoop van een koerstrui en koersbroek voor een bedrag van € 75,00. Dit bedrag is terug verdienbaar , over 3 jaar gespreid,door het rijden van proeven welke op de nationale kalender van Cycling Vlaanderen zijn ingeschreven aan rato van € 2,5 per gereden proef met een max. van € 25,00 per jaar.

Wie zich graag bij onze club wenst aan te sluiten kan dit door:
- een wielertoeristische vergunning aan te vragen bij Cycling Vlaanderen, via de secretaris van de club. ( zie rubriek:documenten)
- het betalen van het lidgeld ten bedrage van € 36,00 bij onze penningmeester. ( zie rubriek: documenten)

Elke vergunninghouder is dan via Cycling Vlaanderen gratis verzekerd bij ongevallen, 24u op 24 u , 7 dagen op 7 en geniet tevens van gratis pechbijstand bij materiaalpech.( zie rubriek:documenten)

De clubvergaderingen gaan door elke eerste maandag van de maand in het clublokaal
Onder de Toren, Aarschotseteenweg 531 te 3012 Wilsele-Putkapel...Tel.: 016/44 43 61